Skip to main content

Frukostmöte med Daniel Alvunger, Linnéuniversitetet

green leaves under blue sky during daytime

Kära ledamöter,

Fredag den 5:e maj kl 8.00 – 8.30 har vi ett frukostmöte.

Vi välkomnar nya ledamoten Daniel Alvunger att presentera.

Vi öppnar mötet kl. 07.45 för småprat innan mötet börjar.

Teams-länken skickas ut via mejl.

 

Välkomna!