Skip to main content

Är digitalisering för SMEs en strategisk nödvändighet?

white ceramic mug with coffee beside macbook pro

Är digitalisering för SMEs en strategisk nödvändighet? I tisdags hade vi frukostmöte med John Jeansson och Krister Bredmar, forskare vid Linnéuniversitetet, som berättade om sin forskning om digitalisering och internationalisering.

REDIT tar avstamp i den pågående och allt mer genomgripande samhällsdigitaliseringen. REDIT-projektet var ett initiativ finansierat av EU´s regionala utvecklingsfond, Region Kalmar län och Linnéuniversitetet. Projektet pågick under tre år med syfte att bidra med kunskap kring hur små och medelstora företag kan dra nytta av digitalisering för ökad konkurrenskraft. Företag och organisationer är välkommen att både ta del av resultat, som att delta i REDITs olika studier. Information om vilka studier som för tillfället är tillgängliga för deltagande finner ni på projektets hemsida, likaså finner ni ett flertal rapporter med resultat från redan genomförda studier. Har ni frågor kring REDIT eller vill diskutera möjligheter till nya studier/samverkan är ni varmt välkomna att kontakta REDITs projektledare John Jeansson.