Skip to main content

Frukostmöte – onsdag den 9:e februari – Välkomna!

cup and saucer on table

Programgruppen har nu fått ihop ännu ett frukostmöte med nya ledamöter. Onsdag den 9 februari kl 8-8.30 får vi veta mer om våra två nya ledamöter Anna Blom och Kay Svensson. Varmt välkomna!