Skip to main content

Frukostmöte med Anders Borgehed, Sydsvenska Handelskammaren

coffee filled white ceramic mug beside brown coffee beans on beige wooden surface

Kära ledamöter,

 

Onsdag den 29:e mars kl 8.00 – 8.30 har vi ett frukostmöte.

 

Vi välkomnar nya ledamoten Anders Borgehed att presentera.

 

Vi öppnar mötet kl. 07.45 för småprat mötet börjar.

 

Teams-länken skickas ut via mejl.

 

Välkomna!