Skip to main content

God jul och Gott nytt år från Linnéakademien

Stort tack till alla ledamöter för ert engagemang och era bidrag till Linnéakademiens verksamhet 2022!


Mycket har förändrats i världen under året och samarbete över gränser, såväl lokalt som globalt, har blivit ännu viktigare. Vi ser fram emot ett nytt år tillsammans i Linnéakademien med brobyggande aktiviteter för gemensamt kunskapsutbyte.


Med tillönskan om fina helger och ett riktigt Gott Nytt År!


Linnéakademiens presidium