Skip to main content

Frukostmöte med Anna Persson, Re-Source AB

white ceramic mug with coffee beside macbook pro

Kära ledamöter,

 

Onsdag den 15:e mars kl 8.00 – 8.30 har vi årets första frukostmöte.

 

Vi välkomnar nya ledamoten Anna Persson att presentera.

 

Vi öppnar mötet kl. 07.45 för småprat mötet börjar.

Teams länken skickas ut via mejl.

 

Välkomna!