Frukostmöte med Anna Persson, Re-Source AB

white ceramic mug with coffee beside macbook pro

Kära ledamöter,

 

Onsdag den 15:e mars kl 8.00 – 8.30 har vi årets första frukostmöte.

 

Vi välkomnar nya ledamoten Anna Persson att presentera.

 

Vi öppnar mötet kl. 07.45 för småprat mötet börjar.

Teams länken skickas ut via mejl.

 

Välkomna!

 

Kontakt

Adress

Linnéakademien. c/o Linnéuniversitetet
351 95 Växjö