Skip to main content

Höstsammankomst 2022

Linnéakademiens höstsammankomst hölls den 24 oktober på Videum i Växjö. På mötet valdes nya presidieledamöter från 2023 då Håkan Isfalk tar över som preses och Anna Blom kommer in som ny vice preses. Vi välkomnar också våra nyinvalda ledamöter; Anders Borgehed, Anna Persson, Daniel Alvunger och Linda Sharp. Efter det formella mötet höll Mats Ekenstam, Boards on Fire, ett inspirerande föredrag om erfarenheter av gränsöverskridande möten. Vi avslutade kvällen med den femte och avslutande utdelningen av Pontonjärpriset, som i år gick till fyra personer som på olika sätt bidragit till att bygga broar mellan skolan och näringslivet. De som premierades var: Anna Lagergren, Azad Ali, Angelica Karlsson och Jane Haugaard Henriksson. Varmt grattis!

 

Läs mer om Pontonjärpristagarna här