Pontonjärpriset


Pontonjärpriset instiftades av Linnéakademiledamoten Kristina Alsér i sambandmed att hon slutade som landshövding i Kronobergs län 2016.  Personer som på ett engagerat, innovativt och hållbart sätt utvecklat samarbetet och minskat avståndet mellan skolan, näringslivet, det offentliga och akademien ska premieras. Samhandling är viktigt.

– Priset har en tydlig inriktning på samhällsnyttan”, säger Beatrice Kämpe-Nikolausson, vd på Länsförsäkring Kronoberg och medlem i juryn.

– Det finns en hållbarhetstanke – inte bara i att vinnarna hittas lokalt i våra län – att värna om att bjuda in till samtal och dela med sig av kunskap och erfarenheter över alla former av gränser i samhället.

Juryns önskan är att prissumman ska användas för en gemensam aktivitet mellan vinnande skola och företag, med medarbetare, lärare och elever involverade. Med pristagarna som goda förebilder hoppas juryn vidare att uppmärksamheten kring pristagarnas målmedvetna arbete ska stimulera fler att vilja bygga broar och ta initiativ till nya samarbeten.

Juryn

Kristina Alsér, Initiativtagare
Beatrice Kämpe-Nikolausson, Preses Linnéakademien, Vd Länsförsäkring Kronoberg
Helena Nilsson, Regiondirektör, Regionförbundet i Kalmar län
Marcus Brunskog, Linnéuniversitetet
Ylva Dandanell, Ständig sekreterare Linnéakademien

Det är med glädje Linnéakademien administrerar Pontonjärpriset. Bidrag till Pontonjärpriset sätts in på Linnéakademiens bankgiro 5551-7114, ange att det är till Pontonjärpriset.

Pontonjärpriset Arkiv

Pontonjärpriset 2019

Pontonjärpriset 2017